Mentoring

Mentoring a facilitace týmů

Na rozdíl od koučinku vám dává mentoring možnost využít mých profesních zkušeností a dá se přirovnat k “on-job” tréninku. Při mentoringu se v dohodnuté míře účastním vaší běžné práce a formou diskuze a návrhu nástrojů a postupů, vás podpořím při přípravě schůzek, významných dokumentů, přípravě projektů, apod. Současně ale zůstává odpovědnost za výsledek vaší práce plně na vás a na rozdíl od najmutí konzultanta na danou práci zůstává veškeré know-how u vás a ve vaší firmě a roste vaše kompetence.

Při práci ve firmách se často setkávám s tím, že některé otázky je potřeba prodiskutovat ve větším týmu a najít společný pohled. Zajímavé bývají zejména diskuze o firemní strategii, o přístupu k řešení nějakého projektu či problému, změně firemní kultury nebo třeba nastavení pravidel komunikace. Pomohu vám s vedení takových schůzek v roli facilitátora a zvýším tak efektivitu takových jednání. Facilitátor klade důraz na korektnost celého procesu, zajišťuje vyváženost pohledů a dává rovnoměrný prostor jednotlivým účastníkům. Na rozdíl od mentoringu není při facilitaci mým úkolem přinést do diskuze něco nového, ale být zejména garantem celého procesu.

Svůj přínos v roli mentora i facilitátora jsem ověřil na řadě projektů, kterých jsem se účastnil. Kontaktujte mě. Prodiskutuje vaši konkrétní situaci a dohodneme nejvhodnější metodu a režim spolupráce.

Co řešit mentoringem?

  • Podpora řízení týmů s méně zkušeným projektovým nebo liniovým manažerem.
  • Příprava zásadních dokumentů – jako jsou strategie či zadávací dokumenty.

Přínosy pro klienta

  • Lepší vztahy s kolegy.
  • Radost z dosažných výsledků.
  • Lepší zdraví.

Přínosy pro firmu

  • Rostoucí kompetence manažerů a zaměstnanců.
  • Větší nasazení a lepší výsledky.
  • Menší riziko chyb.
  • Méně nedorozumění.
  • Méně výpadků v důsledku nemocí.