Mentoring

Mentoring a facilitace týmů

Roli mentora jsem měl opakovaně možnost zkoušet na projektech, kterých jsem se účastnil. Na rozdíl od koučinku dává mentoring možnost využít část mých profesních zkušeností a dá se přirovnat k “on-job” tréninku. Současně ale mentoring zachovává hierarchii odpovědnosti a zajišťuje maximální udržení know-how v dané firmě.

Při mentoringu s klientem participuji na jeho běžné práci a formou diskuze ho podporuji při přípravě schůzek, významných dokumentů, apod.

Při práci ve firmách se často setkávám s tím, že některé otázky je potřeba prodiskutovat ve větším týmu a najít společný pohled. Zajímavé bývají zejména diskuze o strategii, ať již celé firmy nebo v přístupu k řešení nějakého projektu či problému. Vedení takových schůzek zkušeným facilitátorem může výrazně zvýšit efektivitu takových jednání. Facilitátor klade důraz na korektnost celého procesu, zajišťuje vyváženost pohledů a dává rovnoměrný prostor jednotlivým účastníkům. Na rozdíl od mentoringu zde není úkolem facilitátora přinést do diskuze něco nového, ale být zejména garantem celého procesu.

Jaké situace je možné mentoringem řešit?

  • Řízení týmů méně zkušeným projektovým nebo liniovým manažerem.
  • Příprava zásadních dokumentů – jako jsou strategie či zadávací dokumenty.

Přínosy pro klienta

  • Lepší zdraví.
  • Lepší vztahy s kolegy i soukromém životě.
  • Radost z dosažných výsledků.

Přínosy pro firmu

  • Větší nasazení.
  • Lepší výsledky.
  • Menší riziko chyb.
  • Méně nedorozumění.
  • Méně výpadků v důsledku nemocí.