Poradenství

Spolupráce formou klasického poradenství – tedy “out-sourcing” určitých činností má své opodstatnění pouze ve dvou případech:

  • daná činnost vyžaduje velice specifické kompetence
  • rozsah projektu krátkodobě výrazně přesahuje dostupné kapacity

Pokud firma

Jako konzultant mohu nabídnout zkušenosti v těchto oblastech

  • zpracování mise, vize a strategie firmy
  • zpracování dokumentace k projektům (zadávací dokumenty, business plány, apod.)
  • práce projektového nebo interim manažera
  • zavádění controllingových nástrojů a procesů
  • zavádění BI aplikací