Zásady spolupráce

Při spolupráci mezi koučem či terapeutem a klientem je důležité vzájemné naladění a důvěra. Pro výchozí nastavení používám dva základní nástroje:

  • úvodní poznávací hodinu,
  • jasně dohodnutá a dodržovaná pravidla.

Důvěra i celkové naladění vzniká časem. Pro ověření, zda by spolupráce mohla fungovala, je ale důležitý první kontakt. Proto si nejdříve dohodněte hodinu zdarma a ověřte si, jak se vám se mnou spolupracuje.

Při spolupráci plně respektuji klientovo tempo, jakým spolupráce běží kupředu, témata, která si klient pro jednotlivá sezení volí a pokud to je možné i místa, kde se setkáváme. Na všech těchto věcech se domlouvám vždy na začátku a konci každé schůzky.

Při spolupráci kladu důraz na svobodu klienta a důvěru v jeho schopnost jakýkoliv problém vyřešit. Mé případné “rady” se výhradně týkají dalších možných nástrojů pro klientův rozvoj či inspirace v podobě návrhů knih.

Všechny informace z průběhu sezení jsou zcela důvěrné. Svoje poznámky si ukládám na bezpečné místo a pokud o to klient požádá, tak mu je kdykoliv předám.

Placení za schůzky probíhá předem na můj účet a dohodnuté schůzky je možné zrušit nejvýše 48 hodin předem. V případě pozdějšího zrušení schůzka i zaplacená cena propadá.