Terapie

Při svých koučovacích sezeních narážím často na situace, kdy se klient nemůže posunout dál. Klient má své cíle, má své plány a aktivity, ale nedaří se mu je naplňovat. Někdy to může být tím, že zvolený cíl není správný a někdy to může být způsobeno postoji, které si klient osvojil v minulosti a které často nevědomě aplikuje.

Pokud na takovou situaci při společné práci narazíme, nabídnu vám zařadit do naší spolupráce terapeutické prvky. I v tomto případě se zcela spoléhám na vaši moudrost a vaši schopnost daný problém zvládnout. Vycházím z Gestalt terapie, zejména tedy fenomenologie a teorie pole. Mým cílem zůstává vaše zdraví. Jak to fyzické, tak psychické. V případě, že by při této naší práci vyplynuly na povrch hlubší psychické problémy, doporučím vám práci přerušit a obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo jiného odborníka.

Při terapeutickém zkoumání se zaměříme na blokovanou oblast a prozkoumáme hlouběji vaše přesvědčení, stereotypy a programy uložené často v podvědomí či nevědomí. Pokusíme se najít větší množství situací, při kterých dané jednání či pocity zakoušíte, najdeme spouštěče, které tyto situace vyvolávají a postupně vše, co s těmito situacemi souvisí jednoduchým procesem zpracujeme.

Stejně jako pro koučink, je i pro terapeutickou práci, naprosto zásadní vaše vědomí sebe sama. Vědomí vlastních pocitů, myšlenek a vztahů je samo o sobě terapií. Někdy tato cesta může být nepříjemná, ale je to jediná cesta, která vede k pocitu uvolnění, ke svobodě a tedy i ke schopnosti splnit si své sny a plány.

Při terapii, stejně jako při koučinku, se řídím pravidly a zásadami, o kterých se více dočtete zde.

Jaké problémy lze řešit?

  • Odkládání úkolů – prokrastinaci.
  • Pocity strachu a úzkosti.
  • Problémy v partnerských vztazích.
  • Opakované konflikty s blízkými a kolegy.
  • Návyky, se kterými nejste spokojeni.

Přínosy pro vás

  • Ucítíte úlevu od tlaku a stresu.
  • Získáte novou energii díky klidnějšímu spánku.
  • Budete méně nemocní.
  • Zažijete pocit svobody.